Post Information

Köaliasnamn

Här kan du ange det alias du vill skapa.

Formatnamn

Här kan du ange formatnamnet för det mål som aliaset pekar på.

Alla formatnamn med ett enda element kan anges. Här följer exempel på giltiga formatnamn:

PUBLIC=308fb580-1eb2-11ca-923b-08002b1075a7

PRIVATE=ae0c5671-f190-12ce-ae10-00dd0114290f\0000000d

DIRECT=os:comp1\private$\q1

DIRECT=http://www.<domännamn>.se\msmq\pubq1

OBS

I http-exemplet är <domännamn> en platshållare för det domännamn som används i verkligheten.


Innehåll