Skapar en resultatuppsättning för en tabell, vilket är kolumnlistan för den angivna tabellen eller tabellerna. När du begär kolumner för en PUBLIC-synonym måste du ha ställt in anslutningsattributet SYNONYMCOLUMNS och angett en tom sträng för argumentet szTableOwner. När kolumner returneras för PUBLIC-synonymer ställer drivrutinen in kolumnen TABLE NAME till en tom sträng. Resultatuppsättningen innehåller ytterligare en kolumn, ORDINAL POSITION, i slutet av varje rad. Detta värde är ordningspositionen för kolumnen i tabellen.