Detaljerad och programmatisk information om den här drivrutinen finns i ODBC Drivers.

Oracle Corporation tillhandahåller specifik hjälpdokumentation för inställning och användande av Oracles klientprogramvara.