Du kan använda NAP-klientkonfigurationskonsolen för att ange vilka HRA-servrar (Health Registration Authority) en klientdator ska använda för att skaffa hälsocertifikat. Du måste då skapa en betrodd servergrupp, det vill säga en lista som innehåller en HRA-server eller flera HRA-servrar i rätt ordning. Om en betrodd servergrupp innehåller flera HRA-servrar försöker klientdatorn kontakta dessa i angiven ordning tills en tillgänglig server hittas.

Du behöver endast konfigurera en betrodd servergrupp om du använder en tvingande IPsec-klient (Internet Protocol security) för att kräva att hälsoprinciper kontrolleras. IPsec-klienten är beroende av hälsocertifikat och HRA-servrar när hälsoprinciper ska kontrolleras. Om du inte använder den tvingande IPsec-klienten behöver du inte konfigurera betrodda servergrupper.

Skapa en betrodd servergrupp

Ta bort en betrodd servergrupp

Lägga till en HRA-server i en betrodd servergrupp

Ta bort en HRA-server från en betrodd servergrupp

Byta namn på en betrodd servergrupp

Ändra ordning på HRA-servrarna i en betrodd servergrupp

Ändra URL för en HRA-server i en betrodd servergrupp

Ytterligare referenser


Innehåll