Ändra URL för en HRA-server i en betrodd servergrupp

Ändra URL för en HRA-server i en betrodd servergrupp i Windows-gränssnittet
  1. Öppna konsolen NAP-klientkonfiguration genom att klicka på Start, Alla program, Tillbehör och Kör. Skriv NAPCLCFG.MSC och klicka på OK.

  2. Dubbelklicka på Inställningar för HRA (Health Registration Authority) och sedan på Betrodda servergrupper.

  3. I fönsterrutan i mitten högerklickar du på namnet på den betrodda servergruppen.

  4. Klicka på URL:en för den betrodda server som du vill ändra i dialogrutan Egenskaper för betrodd servergrupp och klicka på Redigera.

  5. I dialogrutan Redigera URL skriver du URL:en till den betrodda servern och klickar på OK.

Ytterligare hänsyn

  • Du måste vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn för att kunna utföra den här proceduren, eller ha delegerats motsvarande behörighet. Om datorn ingår i en domän, kan bara medlemmar i gruppen Domänadministratörer utföra den här proceduren. Det säkraste sättet att utföra den här proceduren är med hjälp av funktionen Kör som.

Ändra URL för en HRA-server i en betrodd servergrupp på en kommandorad
  1. Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start, Alla program, Tillbehör och sedan på Kommandotolken.

  2. Skriv: netsh nap client rename server group = <grupp> url = <url> newurl = <nyurl>

Följande tabell innehåller riktlinjer för platshållartexten i kommandot Netsh.

Platshållare Möjliga värden Beskrivning

<grupp>

En textsträng. (Obligatoriskt)

Namnet på den betrodda servergrupp du ändrar.

<url>

En textsträng. (Obligatoriskt)

URL:en för den HRA-server som du vill ändra.

<nyurl>

En textsträng. (Obligatoriskt)

HRA-serverns nya URL.

Ytterligare överväganden

  • Du måste vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn för att kunna utföra den här proceduren, eller ha delegerats motsvarande behörighet. Om datorn ingår i en domän, kan bara medlemmar i gruppen Domänadministratörer utföra den här proceduren. Det säkraste sättet att utföra den här proceduren är med hjälp av funktionen Kör som.

Ytterligare referenser


Innehåll