Anger hur ODBC-drivrutinshanteraren spårar anrop till ODBC-funktioner. Drivrutinshanteraren kan spåra anrop fortlöpande eller för en enda anslutning, samt kan utföra en dynamisk spårning eller låta spårningen hanteras av en egen .dll-spårningsfil.

Kontroll Beskrivning

Börja spåra nu/Sluta spåra nu (växlingsknapp)

Aktiverar fortlöpande, dynamisk spårning, oavsett om en anslutning har upprättats eller inte, så länge som dialogrutan ODBC - Administrera datakälla visas eller till dess att du klickar på Sluta spåra nu.

Starta Visual Studio Analyzer/Stoppa Visual Studio Analyzer (växlingsknapp)

Aktiverar Visual Studio Analyzer, som förblir aktiv till dess att du klickar på Stoppa Visual Studio Analyzer. Visual Studio Analyzer är ett verktyg som du kan använda för felsökning och analys av ditt distribuerade program.

Visual Studio Analyzer medföljde äldre versioner av Visual Studio.

Sökväg till loggfil

Visar den sökväg och det filnamn där spårningsinformationen kommer att lagras. Använd standardsökväg och standardfilnamn (\sql.log) eller ange en ny fil, antingen genom att ange en ny sökväg och ett nytt filnamn eller genom att klicka på Bläddra och välja en katalog och en fil.

Bläddra

Låter dig välja sökväg och filnamn för loggfilen genom att bläddra i katalogerna på datorn.

Egen spårnings-DLL

Låter dig välja en annan .dll-fil än Odbctrac.dll att utföra spårningen med. Ange sökväg och filnamn för din egen .dll-fil eller klicka på Välj DLL och bläddra i katalogerna. Odbctrac.dll kan ersättas med en egen .dll-fil som du väljer.

Välj DLL

Låter användaren bläddra i katalogstrukturen efter en egen .dll-spårningsfil. Sökvägen och filnamnet för den valda .dll-filen kommer att visas i textrutan Egen spårnings-DLL.

OK

Godkänner de ändringar som gjorts i inställningarna Sökväg till loggfil och Egen spårnings-DLL och stänger dialogrutan ODBC - Administrera datakälla.

Avbryt

Stänger dialogrutan ODBC - Administrera datakälla utan att godkänna ändringarna i inställningarna.

Använd

Godkänner de ändringar som gjorts i spårningsinställningarna och lämnar dialogrutan ODBC - Administrera datakälla öppen.

Hjälp

Visar den här hjälpskärmen.