Lägger till, tar bort eller ställer in datakällor med användar-DSN (Data Source Names). Dessa datakällor är lokala på en dator och är endast tillgängliga för den aktuella användaren.

Kontroll Beskrivning

Datakällor för användare

Visar en lista över alla användar-DSN, inklusive namnet och den tillhörande drivrutinen för varje DSN. Om du dubbelklickar på ett användar-DSN visas den dialogruta för inställning av datakälla som är specifik för drivrutinen.

Lägg till

Om du vill lägga till en ny datakälla för användare klickar du här. I dialogrutan som visas, Skapa ny datakälla, väljer du den drivrutin till vilken du vill lägga till en datakälla för användare och klickar på Slutför. Då visas en inställningsdialogruta som är specifik för drivrutinen.

Ta bort

Klicka här om du vill ta bort ett valt användar-DSN ur listan Datakällor för användare.

Konfigurera

Klicka här om du vill ändra konfigurationen för en vald datakälla för användare. Då visas den dialogruta för inställning av datakälla som är specifik för drivrutinen.

OK

Stänger dialogrutan ODBC - Administrera datakälla. Du måste inte klicka på OK för att godkänna ändringarna i listan Datakällor för användare. Ändringarna i listan godkänns när du klickar på OK i dialogrutan för inställning av datakälla.

Avbryt

Stänger dialogrutan ODBC - Administrera datakälla men återställer inte de ändringar som gjorts i andra kontroller i dialogrutan.

Hjälp

Visar den här hjälpskärmen.