Låter dig ändra väntetiden för nytt anslutningsförsök och timeout-perioden för anslutningar för en vald drivrutin när du använder anslutningspoolning. Låter dig även aktivera och inaktivera prestandaövervakningen, som lagrar olika sorters anslutningsstatistik. Med anslutningspoolning kan ditt program använda en anslutning från en anslutningspool som inte behöver återupprättas varje gång den används. Efter att en anslutning skapats och placerats i en pool kan ett program återanvända den anslutningen utan att genomföra en fullständig anslutningsprocess. Det ger förbättrade prestanda.

Kontroll Beskrivning

ODBC-drivrutiner

Visar en lista över samtliga installerade ODBC-drivrutiner samt alternativet timeout för anslutningspoolning. Om du vill ställa in alternativet timeout dubbelklickar du på namnet på ODBC-drivrutinen.

Timeout för anslutningspoolen

Ställer in timeout för anslutningspoolen i sekunder för den valda drivrutinen. Om du vill ställa in attribut för anslutningspoolen dubbelklickar du på namnet på drivrutinen. Dialogrutan Ange attribut för anslutningspoolen visas. Du kan ställa in den tidsperiod som oanvända anslutningar ska vara kvar i poolen, och även aktivera anslutningspoolning för den valda drivrutinen.

Aktivera

Aktiverar övervakning av prestanda för anslutningspoolning. Mer information om övervakning av prestanda finns i ODBC Programmer's Reference.

Inaktivera

Inaktiverar övervakning av prestanda för anslutningspoolning. Mer information om övervakning av prestanda finns i ODBC Programmer's Reference.

Väntetid för försök

Anger i sekunder och med färre än sex siffror hur länge ODBC-drivrutinshanteraren ska vänta innan den försöker återansluta till en databasserver.

OK

Godkänner de ändringar som gjorts i inställningarna för anslutningspoolen och stänger dialogrutan ODBC - Administrera datakälla.

Avbryt

Stänger dialogrutan ODBC - Administrera datakälla utan att acceptera ändringar i inställningarna.

Använd

Godkänner de ändringar som gjorts i inställningarna för anslutningspoolen och lämnar dialogrutan ODBC - Administrera datakälla öppen.

Hjälp

Visar den här hjälpskärmen.