Informationen i det här dokumentet, inklusive URL-adresser och andra Internetreferenser, kan komma att ändras utan föregående meddelande. Om inte annat anges är de företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, platser och händelser som förekommer i materialet fiktiva. Inga företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, platser eller händelser har anknytning till verkliga förekomster. Det är användarens ansvar att alla tillämpliga upphovsrättsliga lagar efterlevs. Utan att begränsa de rättigheter som upphovsrätten definierar, får ingen del av detta dokument reproduceras, lagras eller introduceras i ett informationshämtningssystem, eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, fotostatkopierat, inspelat eller på annat sätt) i något syfte utan föregående skriftligt medgivande från Microsoft Corporation.

Microsoft kan ha patent, sökta patent, varumärken, copyright eller andra immateriella rättigheter som täcker ämnet för dokumentet. Förutom vad som uttryckligen medges i ett skriftligt licensavtal från Microsoft innebär inte detta dokument att du får någon licens för dessa patent, varumärken, copyright eller andra immateriella rättigheter.

© 2009 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows och Windows NT är varumärken som tillhör Microsoft eller företagets dotterbolag.

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.