Version 4.0 av ODBC Desktop Database-drivrutinerna innehåller följande ISAM-filer för Paradox:

32-bitars ISAM Paradox-versioner

Mspdox40.dllOdpdx32.dll

Paradox 3.x Paradox 4.xParadox 5.x