För att kunna använda dialogrutan Ange avancerade alternativ måste du först ange inloggningsnamnet och lösenordet för den här drivrutinen.

Beroende på vilka säkerhetskrav som finns i systemet kanske drivrutinen frågar efter ditt namn och lösenord om datakällan använder en system- eller arbetsgruppdatabas. Standardnamnet är Admin och standardlösenordet för användaren Admin är en tom sträng.

Drivrutinen använder följande egenskaper som finns tillgängliga i dialogrutan Ange avancerade alternativ vid åtkomst till Access-databaser.

DefaultDir

Identifierar drivrutinens standardkatalog för åtkomst.

Driver

Används för att ange ett eget namn för Access-drivrutinen.

FIL

Filtyp. ”MS Access” för Microsoft Access.

ExtendedAnsiSQL

Attribut för anslutningssträng. Om detta anges till 1 aktiveras Jet 4.0-funktioner som t.ex. att skapa och släppa vyer och procedurer, avkänning av datatrunkeringar, nya datatyper samt användning av reserverade ord enligt SQL-92. Standardvärdet är 0 vilket inaktiverar alla dessa funktioner.

ImplicitCommitSync

Anger hur ändringar som gjorts utanför en överföring skrivs till databasen. Det här värdet anges ursprungligen till ”Yes” och innebär att drivrutinen för Microsoft Access väntar på att en intern/implicit överföring slutförs.

MaxBufferSize

Storleken på den interna bufferten, i kB, som används av Microsoft Access för att överföra data till och från disken. Standardbuffertstorleken är 2 048 kB (visas som 2048). Valfritt heltal delbart med 256 kan användas. Fältet konfigurerar samma alternativ som Buffertstorlek i dialogrutan Inställningar.

MaxScanRows

Antal rader som ska genomsökas när en kolumns datatyp ska anges baserat på befintliga data.

Kan vara ett tal från 1 till 16. Standardvärdet är 8; om värdet är 0 anges genomsöks alla rader. Ett värde utanför gränsen returnerar ett fel.

PageTimeout

Tidsperioden i tiondelar av en sekund som en oanvänd sida sparas i bufferten. För drivrutinen för Microsoft Access är standardvärdet 0,5 sekunder och måste vara större än 0. Det här alternativet tillämpas på alla datakällor som använder drivrutinen för Microsoft Access.

ReadOnly

Anger databasen som skrivskyddad för att förhindra eventuella uppdateringar.

SafeTransactions

Om värdet är 0 (standard) utförs alla transaktioner direkt. Om värdet är 1 sparas alla transaktioner på disk endast efter genomförd transaktion, vilket minskar systemets prestanda något.

Threads

Antal bakgrundstrådar som motorn ska använda. Standardvärdet är 3. Användaren kan öka antalet trådar om databasen har ett stort antal aktiviteter.

UserCommitSync

Anger om drivrutinen för Microsoft Access ska utföra explicita användardefinierade transaktioner asynkront. Standardvärdet är ”Yes” och innebär att drivrutinen för Microsoft Access väntar på bekräftelse för att slutföra en användardefinierad transaktion.

Att ange det här värdet till ”No” kan ge oförutsägbara konsekvenser för överföringar.