Dialogrutan Välj index innehåller bland annat följande kontroller:

Tabeller

Visar alla filer i den markerade datakällan.

Index

Visar de index som är tilldelade till den markerade filen i listan Tabeller.

Filformat

Anger vilka filtyper som ska visas i listan Index.

ODBC-drivrutinen för dBASE öppnar och uppdaterar dBASE IV-indexfiler automatiskt. Du måste använda dialogrutan Välj index för att associera NDX-filer för dBASE III med dBASE-filer.

Följande begränsningar tillämpas när dBASE-index skapas:

  • Alla kolumnnamn måste vara giltiga.
  • Alla kolumner måste vara sorterade i samma ordning, stigande eller fallande.
  • Längden på en textkolumn måste vara mindre än 100 byte.
  • Om det finns flera kolumner måste alla kolumner vara textkolumner och summan av kolumnstorlekarna måste vara mindre än 100 byte.
  • Memo-fält kan inte indexeras.
  • Ett index får inte ha angetts för den aktuella uppsättningen av fält. (Dubbla index är inte tillåtet.)
  • Indexnamn måste följa dBASE-namnkonventionen. dBASE III kräver att varje index ska finnas i en separat fil och ha tillägget NDX. I dBASE IV skapas index som taggnamn som sparas i en MDX-fil med samma basnamn som databasfilen. (Till exempel är Tom.mdx indexfilen för databasen Tom.dbf.)

Associera ett index med en tabell:

  1. Välj en fil i listan Tabeller.
  2. Välj ett index i listan Index.
  3. Klicka på OK för att spara associationerna mellan tabell och index.
Obs!
För att drivrutinen ska kunna identifiera dem måste dBASE III-index vara tilldelade med den här dialogrutan.