Dialogrutan ODBC - inställningar för Microsoft Access innehåller bland annat följande kontroller:

Information om datakällan

Identifierar Access-databasen, där standardvärdet är det namn som tillverkaren angett. Fältet Beskrivning, som är tomt som standard, kan innehålla din egen beskrivning.

Databas

Klicka på Reparera (Dialogrutan Reparera databas) om du vill åtgärda en skadad Access-databas, och på Komprimera (Dialogrutan Databas att komprimera från) om du vill reducera mängden diskutrymme som databasen utnyttjar. Om du vill öppna en befintlig eller ny databas klickar du på Välj eller Skapa.

Systemdatabas

Klicka för att välja en delad databas. Standardnamnet är Admin och standardlösenordet för användaren Admin är en tom sträng.

Alternativ

Klicka för att ändra följande egenskaper:

  • Timeout för sida Hur lång tid (i tiondels sekunder) som en sida finns kvar i bufferten utan att användas. Värdet måste alltid vara större än 0.
  • Buffertstorlek. Storleken på den interna bufferten, i kB, som används av Microsoft Access för att överföra data till och från disken. Värdet kan vara ett valfritt heltal som är jämnt delbart med 256.
  • Åtkomstsrestriktioner för databas.

Avancerat

Klicka för att konfigurera ytterligare alternativ för drivrutinsprestanda.

Obs!
Mer detaljerad information om den här drivrutinen finns i MSDN Library. Mer information finns under Konvertering av datakälla, Access-filer, IISAM-registerposter och Gemensamma ODBC-komponentfiler. Produktsupport finns tillgänglig.