Dialogrutan ODBC - inställningar för Microsoft Excel innehåller bland annat följande kontroller:

Information om datakällan

Identifierar Excel-filen. Fältet Beskrivning, som är tomt som standard, kan innehålla din egen beskrivning.

Databas

Använd de här alternativen för att ändra standardfilplatsen. Om du vill ange en annan plats klickar du på Välj katalog eller Välj arbetsbok beroende på vilken produktversion av Excel som du valde i rutan Version.

Drivrutin

Rader som ska genomsökas anger antalet rader som installationsprogrammet eller drivrutinen genomsöker när kolumnerna och kolumndatatyperna konfigureras. Kan vara ett värde från 1 till 16.

Markera Skrivskydd om du vill förhindra uppdateringar av Excel-filen.

Obs!
Mer detaljerad information om den här drivrutinen finns i MSDN Library. Mer information finns även under Konvertering av datakälla, Excel-filer, IISAM-registerposter och Gemensamma ODBC-komponentfiler i den här hjälpfilen. Produktsupport finns tillgänglig.