I följande tabell visas de filer som krävs av varje komponent i version 4.0 av ODBC Desktop Database-drivrutinerna: Filerna installeras i katalogen \Windows\System eller i katalogen \Windows\System32. Om ODBC-filerna tidigare har installerats i en annat katalog bör du kontrollera att du använder den version av filerna som finns i katalogen \Windows\System (eller System32).

Vissa filer krävs av fler än en komponent. Dessa filer måste vidaredistribueras om du avser att vidaredistribuera ODBC Desktop Databas-drivrutiner med dina kommersiella program.

Följande filer är gemensamma för alla ODBC Desktop Database-drivrutiner:

 • Ds16gt.dll
 • Ds32gt.dll
 • Expsrv.dll
 • Msjint40.dll
 • Msjet40.dll
 • Msjter40.dll
 • Msjtes40.dll
 • Msvcrt40.dll
 • Odbc16gt.dll
 • Odbc32.dll
 • Odbc32gt.dll
 • Odbccp32.cpl
 • Odbccp32.dll
 • Odbccr32.dll
 • Odbcinst.chm
 • Odbcint.dll
 • Odbcjet.chm
 • Odbcji32.dll
 • Odbcjt32.dll
 • Odbctl32.dll
 • Odbctrac.dll
 • Vbajet32.dll