Version 4.0 av ODBC Desktop Database-drivrutinerna innehåller två 32-bitars ISAM-filer för textfiler: Mstext40.dll och Odtext32.dll.