Du kan fjärrhantera och -övervaka skanningsprocesser, skannrar, skanningshändelser och ändra inställningar på en skannerserver med hjälp av snapin-modulen Skanningshantering som är installerad på klientdatorer som kör Windows 7 Enterprise eller Windows 7 Ultimate. Om skannerservern körs i autentiserat läge väljer du ett klientcertifikat vilket beskrivs i proceduren.

Så här sköter du hanteringen du från en klientdator
  1. Klicka på Start på en klientdator och skriv scanmanagement.msc i rutan Sök bland program och filer och tryck sedan på RETUR.

  2. Klicka på Skanningshantering i vänstra fönstret och dubbelklicka sedan på Skanningsservar.

  3. Högerklicka på Skannerservrar och klicka sedan på Välj klientcertifikat.

  4. Välj ett certifikat i dialogrutan Windows-säkerhet och klicka sedan på OK.

  5. Slutför uppgiften enligt beskrivningarna i sektionerna Hantera skannerservrar, Hantera Skanningsprocesser och Hantera skannrar.

Ytterligare hänsyn

  • Klicka på Start om du vill öppna snapin-modulen Skanningshantering på en dator som kör Windows Server 2008 R2, peka på Administrationsverktyg och klicka på Skanningshantering. Rollen Utskrifts- och dokumenttjänster och rolltjänsten Server för distribuerad skanning i Serverhanteraren måste installeras först.

Ytterligare referenser