Använd den här sidan när du vill ange en IP-adress, ett undernät eller ett IP-adressintervall. Du kan använda både IPv4- och IPv6-IP-adresser. Ange vilka IP-adresser som den här brandväggsregeln ska gälla för genom att välja något av följande alternativ i dialogrutan IP-adress:

  • Följande IP-adress eller undernät. Välj det här alternativet om du vill ange en IP-adress eller ett undernät.

  • Följande IP-intervall. Välj det här alternativet om du vill ange ett IP-adressintervall genom att definiera den första (Från) och sista (Till) IP-adressen i intervallet.