När du skapar brandväggsregler i guiden Konfigurera säkerhet kan du välja vilka tjänster som begränsas med brandväggsregeln. Om du vill använda en brandväggsregel och begränsa en tjänst väljer du en tjänst i listan med tjänster. Varje brandväggsregel kan enbart begränsa en tjänst.

Listan med tjänster innehåller namnet på tjänster på servern, samt deras korta namn. En tjänst är en typ av program som körs i bakgrunden på datorn, och saknar användargränssnitt. Tjänster medför grundläggande funktioner i operativsystemet, till exempel webbtjänster, händelseloggning, filtjänster, utskrift, kryptografi och felrapportering.