Du kan starta MMC-snapin-modulen Schemaläggaren genom ett enda kommando från kommandoraden eller genom att använda Windows-gränssnittet. Du kan också starta Schemaläggaren genom att dubbelklicka på filen Taskschd.msc file i mappen %SYSTEMROOT%\System32.

Köra Schemaläggaren i Windows-gränssnittet
  1. Klicka på Start.

  2. Klicka på Kontrollpanelen.

  3. Klicka på System och underhåll.

  4. Klicka på Administrationsverktyg.

  5. Dubbelklicka på Schemaläggaren.

Köra Schemaläggaren genom kommandoraden
  1. Öppna Kommandotolken. Öppna Kommandotolken genom att först klicka på Start, sedan på Alla program, därefter på Tillbehör och till sist på Kommandotolken.

  2. Skriv följande på kommandoraden: Taskschd.msc.

Med kommandoradsverktyget Schtasks.exe kan användare genomföra många av de åtgärder som de kan göra med MMC-snapin-modulen Schemaläggaren. Med hjälp av detta verktyg kan en användare skapa, ta bort, söka, ändra, köra och avsluta schemalagda aktiviteter på en lokal dator eller en fjärrdator. Verktyget finns i mappen %SYSTEMROOT%\System32. Skriv Schtasks.exe /? i ett kommandotolksfönster för att visa hjälp om verktyget.