Du kan använda guiden RemoteApp för att skapa en RDP-fil (Remote Desktop Protocol) från valfritt program i listan RemoteApp-program. Mer information om hur du distribuerar RDP-filer till användare finns i Distribuera RemoteApp-program till användare.

Du måste minst vara medlem i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande på värdserver för fjärrskrivbordssession som du vill konfigurera för att kunna slutföra den här proceduren. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här skapar du en RDP-fil:
 1. Öppna värdserver för fjärrskrivbordssession på fjärrskrivbordsservern. Du öppnar RemoteApp-hanteraren genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg, Fjärrskrivbordstjänster och sedan klicka på RemoteApp-hanteraren.

 2. Klicka på det program som du vill skapa en RDP-fil för i listan RemoteApp-program. Om du vill välja flera program håller du ned CTRL medan du klickar på namnet för varje program.

 3. Klicka på Skapa RDP-fil i rutan Åtgärder för programmet eller de markerade programmen.

  OBS

  Om du har valt flera program gäller inställningarna som beskrivs i resten av den här proceduren för alla de markerade programmen. En separat RDP-fil skapas för varje program.

 4. Klicka på Nästa på sidan Välkommen till RemoteApp-guiden.

 5. Gör följande på sidan Ange paketinställningar:

  1. Godkänn standardplatsen i rutan Ange platsen där paketen ska sparas eller klicka på Bläddra om du vill ange en ny plats där RDP-filen ska sparas.

  2. Klicka på Ändra i området Konfiguration av värdserver för fjärrskrivbordssession om du vill ändra servernamnet eller RDP-portnumret (Remote Desktop Protocol). Klicka på OK när du är klar.

  3. Klicka på Ändra i området Inställningar för fjärrskrivbordsgateway om du vill ändra eller konfigurera klienter så att de använder en server för Fjärrskrivbordsgateway för att ansluta till målservern för RD-sessionsvärd via en brandvägg. (Mer information om de här inställningarna finns i Konfigurera inställningar för fjärrskrivbordsgateway.) Klicka på OK när du är klar.

  4. Om du vill signera RDP-filen digitalt klickar du på Ändra i området Inställningar för certifikat när du vill välja eller ändra det certifikat som ska användas. (Mer information finns i Om digital signering av RemoteApp-program.) Klicka på det certifikat som du vill använda, och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på Nästa när du är klar.

 7. Klicka på Slutför på sidan Granska inställningarna.

  När guiden har slutförts öppnas den mapp där RDP-filen sparades i ett nytt fönster. Då kan du kontrollera att RDP-filen har skapats.

Ytterligare referenser


Innehåll