Du kan ange anpassade RDP-inställningar (Remote Desktop Protocol) för anslutningar via RemoteApp, t.ex. omdirigering av ljud. De här inställningarna gäller när en användare ansluter till ett RemoteApp-program via Webbåtkomst till fjärrskrivbord, eller när du skapar en RDP-fil eller ett Windows Installer-paket från ett befintligt RemoteApp-program.

Du måste minst vara medlem i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande på värdserver för fjärrskrivbordssession som du vill konfigurera för att kunna slutföra den här proceduren. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här anger du anpassade RDP-inställningar:
 1. Öppna värdserver för fjärrskrivbordssession på fjärrskrivbordsservern. Du öppnar RemoteApp-hanteraren genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg, Fjärrskrivbordstjänster och sedan klicka på RemoteApp-hanteraren.

 2. Klicka på Ändra bredvid RDP-inställningar i fönstret Översikt i RemoteApp-hanteraren.

 3. Skriv in eller kopiera de anpassade RDP-inställningar som du vill använda i rutan Anpassa RDP-inställningarna på fliken Anpassa RDP-inställningarna.

  OBS

  RDP-inställningen för autentiseringsnivån läggs till i rutan Anpassade RDP-inställningar som standard i Windows Server 2008 R2.

  Om du vill kopiera inställningar från en befintlig RDP-fil öppnar du filen i ett textredigeringsprogram, t.ex. Anteckningar, och kopierar sedan de önskade inställningarna.

  Viktigt!

  Du kan inte skriva över inställningar som är tillgängliga i de globala distributionsinställningarna i RemoteApp-hanteraren. Detta omfattar exempelvis inställningar för servern för Fjärrskrivbordsgateway och vanliga RDP-inställningar. Om du gör detta uppmanas du att ta bort de inställningarna när du klickar på Verkställ.

  Om du vill skapa en RDP-fil som inställningarna ska kopieras från gör du följande:

  1. Öppna Klient för anslutning till fjärrskrivbord och klicka sedan på Alternativ.

  2. Konfigurera de inställningar som du vill använda, till exempel omdirigering av ljud.

  3. När du är klar klickar du på Spara som på fliken Allmänt och sparar sedan RDP-filen.

  4. Öppna RDP-filen i Anteckningar och kopiera sedan de önskade inställningarna i rutan Anpassa RDP-inställningarna på fliken Anpassa RDP-inställningarna.

 4. Klicka på Verkställ när du är klar med att lägga till inställningar.

 5. Om dialogrutan Fel i Anpassade RDP-inställningar visas gör du följande:

  1. Klicka på Ta bort om du automatiskt vill ta bort de inställningar som inte är giltiga eller inte kan åsidosättas eller klicka på OK om du vill ta bort inställningarna manuellt.

  2. Klicka på Verkställ igen när inställningarna har tagits bort.

 6. Stäng dialogrutan Distributionsinställningar för RemoteApp genom att klicka på OK.

Mer information om RDP-inställningar för fjärrskrivbordstjänster finns i Teknisk referens för Fjärrskrivbordstjänster på (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139899).


Innehåll