Med hjälp av följande procedur kan du installera rolltjänsten Virtualiseringsvärd för fjärrskrivbord (RD Virtualization Host).

Viktigt!
 • När du installerar rolltjänsten Värdservrar för virtualisering av fjärrskrivbord, installeras även rollen Hyper-V (om den inte redan är installerad). Därför måste den dator där du installerar rolltjänsten Värdservrar för virtualisering av fjärrskrivbord uppfylla maskinvarukraven för rollen Hyper-V. Mer information om maskinvarukrav för Hyper-V finns under Maskinvarurelaterad information (sidan kan vara på engelska).
 • Installation av rolltjänsten Värdservrar för virtualisering av fjärrskrivbord kräver att datorn startas om.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande på den Värdservrar för virtualisering av fjärrskrivbord-server som du planerar att konfigurera. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Installera rolltjänsten Virtualiseringsvärd för fjärrskrivbord
 1. Öppna Serverhanteraren på den server där du ska installera rolltjänsten Värdservrar för virtualisering av fjärrskrivbord. Du öppnar Serverhanteraren genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren.

 2. Om Fjärrskrivbordstjänster-rollen inte redan är installerad:

  1. Klicka på Lägg till roller under Rollsammanfattning.

  2. Klicka på Nästa på sidan Innan du börjar i guiden Lägg till roller.

  3. Markera kryssrutan Fjärrskrivbordstjänster på sidan Välj serverroller.

  4. Klicka på Nästa på sidan Fjärrskrivbordstjänster.

  5. Markera kryssrutan Virtualiseringsvärd för fjärrskrivbord på sidan Välj rolltjänster.

  Om Fjärrskrivbordstjänster-rollen redan är installerad:

  1. Klicka på Fjärrskrivbordstjänster under Rollsammanfattning.

  2. Klicka på Lägg till rolltjänster under Rolltjänster.

  3. Markera kryssrutan Virtualiseringsvärd för fjärrskrivbord på sidan Välj rolltjänster och klicka sedan på Nästa.

 3. Kontrollera informationen om att lägga till rollen som krävs (Hyper-V) och klicka sedan på Lägg till nödvändiga rolltjänster.

 4. Klicka på Nästa.

 5. Klicka på Nästa på sidan Hyper-V.

 6. På sidan Skapa virtuella nätverk ska du klicka på ett eller flera nätverkskort om du vill göra deras nätverksanslutningar tillgängliga för de virtuella datorerna. Klicka sedan på Nästa.

 7. På sidan Bekräfta installationsinställningarna ska du bekräfta att rolltjänsten Värdservrar för virtualisering av fjärrskrivbord och rollen Hyper-V installeras och sedan klicka på Installera.

 8. Installationsförloppet noteras på sidan Installationsförlopp.

 9. På sidan Installationsresultat uppmanas du att starta om servern för att slutföra installationsprocessen. Klicka på Stäng och sedan på Ja för att starta om servern.

 10. Om du får ett meddelande om att det finns andra program som fortfarande körs gör du något av följande:

  • Klicka på Avbryt för att stänga programmen manuellt och starta om servern senare.

  • Klicka på Kräv omstart och sedan på Ja för att stänga programmen automatiskt och starta om servern.

 11. När servern har startats om och du loggar in på datorn med samma användarkonto, slutförs de resterande stegen i installationen. När sidan Installationsresultat visas ska du bekräfta att installationen av rolltjänsten Värdservrar för virtualisering av fjärrskrivbord och rollen Hyper-V är klar och sedan klicka på Stäng.

Ytterligare referenser


Innehåll