Du kan förbättra prestanda för servern för RD-sessionsvärd genom att begränsa användarna till en session (antingen aktiv eller frånkopplad). Genom att begränsa användarna till en session på servern för RD-sessionsvärd kan du minimera antalet fjärrsessioner som skapas. Detta kan spara systemresurser på servern för RD-sessionsvärd, vilket gör att fler användare kan ansluta till servern för RD-sessionsvärd.

Om en server för RD-sessionsvärd har konfigurerats att begränsa användarna till en session och användaren lämnar sessionen i frånkopplat läge återsluts användaren automatiskt till den sessionen nästa gång han eller hon ansluter till servern för RD-sessionsvärd.

En server för RD-sessionsvärd är som standard konfigurerad att begränsa användarna till en enda session.

Konfigurera inställningen Begränsa varje användare till en session på servern för RD-sessionsvärd genom att följa stegen nedan.

Du måste minst vara medlem i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande på värdserver för fjärrskrivbordssession som du vill konfigurera för att kunna slutföra den här proceduren. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här konfigurerar du inställningen Begränsa varje användare till en session på värdservern för fjärrskrivbordssessioner
  1. Öppna Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner på värdservern för fjärrskrivbordssession. Du öppnar Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg, Fjärrskrivbordstjänster och sedan klicka på Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner.

  2. Dubbelklicka på Begränsa varje användare till en session under Allmänt i avsnittet Redigera inställningar.

  3. Markera eller avmarkera kryssrutan Begränsa varje användare till en session efter behov på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper och klicka på OK.

Du kan också begränsa användare till en session på servern för RD-sessionsvärd genom att aktivera grupprincipinställningen Begränsa användare av Fjärrskrivbordstjänster till en enda fjärrsession. Du hittar den här grupprincipinställningen under Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Anslutningar. Inställningen kan konfigureras med redigeraren för lokala grupprinciper eller med konsolen Grupprinciphantering. Observera att grupprincipinställningen har högre prioritet än inställningen som konfigurerats i Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner.

Mer information om grupprincipinställningar för fjärrskrivbordstjänster finns i Teknisk referens för Fjärrskrivbordstjänster på (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134).

Om en användare anger att ett annat program ska starta vid anslutningen till servern för RD-sessionsvärd skapas en ny session på servern för RD-sessionsvärd för användaren, även om servern för RD-sessionsvärd har konfigurerats att begränsa användarna till en enda session. En användare kan ange att ett program ska starta vid anslutning på fliken Program under Alternativ i Anslutning till fjärrskrivbord. Du kan däremot förhindra att en användare kan starta ett program vid anslutning. Mer information om hur du förhindrar en användare från att starta ett program vid anslutning ges i avsnittet Ange att ett program ska starta automatiskt när en användare loggar in.


Innehåll