Du kan konfigurera en Värdserver för fjärrskrivbordssession (RD Session Host)-server så att användare som ansluter till en fjärrskrivbordssession kan använda funktioner som liknar dem i Windows 7.

Viktigt!

Att tillhandahålla denna funktion kräver ytterligare systemresurser och ökad bandbredd. Därför kan skalbarheten hos RD-sessionsvärd-servern påverkas.

Under installationen av rollentjänsten RD-sessionsvärd i Serverhanteraren kan du automatiskt konfigurera följande funktioner på sidan Konfigurera klientmiljö i Guiden Lägg till roller:

  • Ljud- och videouppspelning

  • Omdirigering av ljudinspelning

  • Skrivbordssammansättning

Om du konfigurerar RD-sessionsvärd-servern att tillhandahålla ljud- och videouppspelning eller skrivbordssammansättning installeras funktionen Desktop Experience på RD-sessionsvärd-servern. Mer information om Skrivbordsmiljö finns i Funktionen Skrivbordsmiljö.

Följande avsnitt innehåller information om hur du konfigurerar den här funktionen manuellt:


Innehåll