Med hjälp av snapin-modulen Lokala användare och grupper och snapin-modulen Active Directory – användare och datorer kan du konfigurera Fjärrskrivbordstjänster-specifika egenskaper för användarkonton.

Med Fjärrskrivbordstjänster-tillägget läggs Fjärrskrivbordstjänster-specifika flikar till i Egenskaper för ett användarkonto i Lokala användare och grupper och Active Directory – användare och datorer. De Fjärrskrivbordstjänster-specifika flikarna är:

  • Fjärrkontroll

  • Profil för Fjärrskrivbordstjänster

  • Miljö

  • Sessioner

  • Personligt virtuellt skrivbord

Mer information om Fjärrskrivbordstjänster finns på sidan Fjärrskrivbordstjänster på Windows Server 2008 R2 TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138055).