Synkronisera och sprida NIS-ändringar

En Windows-baserad NIS-huvudserver (Network Information Service) kan sprida mappningsändringar till underordnade NIS-servrar i samma domän. Ändringarna sprids via funktionerna i NIS-protokollet.

NIS-huvudservern har stöd för följande överföringsmetoder:

  • Periodisk överföring av NIS-mappningar.

  • Överföring av NIS-mappningar på begäran. Vanligtvis överförs NIS-mappningar till underordnade servrar när de ändras med hjälp av make. Den Windows-baserade NIS-servern använder inte make utan skickar direkt.

  • Underordnade NIS-servrar kan när som helst begära överföring av mappningar.

Se även


Innehåll