I det här avsnittet

Hantera NIS-grupper

UNIX-systemen lagrar grundläggande information om användargrupper i group-filen. Filen består av en serie rader, en rad för varje grupp. Varje rad kan innehålla följande information om en grupp:

  • Gruppnamn

  • Gruppidentifierare (GID)

  • Lista över användare som tillhör gruppen

Vanliga NIS-servrar genererar två mappningar från group-filen, group.byname och group.bygid som innehåller samma information som group-filen men som är indexerade för att ge snabb åtkomst till posterna.

I stället för att lagra den här informationen i filer förvarar Server för NIS gruppinformation i Active Directory-domäntjänster-poster för varje grupp. På så vis kan du hantera Windows- och UNIX (NIS)-informationen tillsammans genom att använda gruppegenskapernas dialogruta i Active Directory - användare och datorer. När du skapar en ny grupp behöver du till exempel bara ange gruppnamnet en gång eftersom det delas av Windows och NIS. UNIX-specifik information (GID och medlemmar) kan du ange på fliken UNIX-attribut i samma dialogruta.


Innehåll