Ändra WMI-skriptinställningar

  1. Öppna WMI-kontrollkonsolen Klicka på Start, Kör, skriv wmimgmt.msc och klicka sedan på OK.

  2. Högerklicka på WMI-kontroll i konsolträdet och klicka sedan på Egenskaper.

  3. Klicka på fliken Avancerat.

  4. Under Standardnamnområde för skript, klickar du på Ändra.

  5. I dialogrutan Sök efter namnområde markerar du ett annat standardnamnområde som mål för skripten.

Ytterligare hänsyn

  • Ange det standardnamnområde du oftast använder i WMI-skript. Om inget namnområde är identifierat i ett skript används standardnamnområdet.

  • Om den dator du hanterar kör Microsoft Windows NT 4.0 kan du definiera om WMI-skript ska kunna köras från ett ASP-skript (Active Server Page). Om du aktiverar detta alternativ ansluter ASP-skriptet till Windows Management-tjänster genom processnivåidentiteten för IIS (Internet Information Services), vilket kan utgöra en säkerhetsrisk.

  • Du kan ändra namnområde för skript på en fjärrdator eller en lokal dator. Du kommer åt en fjärransluten dator genom att högerklicka på WMI-kontroll, klicka på Anslut till en annan dator, En annan dator och ange sedan namnet på den dator du vill ansluta till. Om du använder WMI-kontroll från konsolen Datorhantering högerklickar du på noden Datorhantering för att ansluta till den andra datorn.

  • Om du ska kunna ansluta till en annan dator måste ditt inloggningskonto vara medlem i gruppen Administratörer på fjärrdatorn. Mer information finns i Ansluta till WMI på en fjärrdator(sidan kan vara på engelska).