Med WSUS (Windows Server Update Services) kan du tillämpa uppdateringarna på grupper med klientdatorer. På så sätt kan du vara säker på att specifika datorer alltid har relevanta uppdateringar. Du kan skapa datorgrupper i hierarkier (t.ex. gruppen Löner och gruppen Leverantörsreskontra under gruppen Redovisning). Uppdateringar som godkänns för en högre grupp distribueras automatiskt till lägre grupper.

Du börjar med att konfigurera klientdatorernas anslutning till WSUS-servern innan du lägger till dem i grupper och hanterar dem från servern. Du kan lägga till datorer i datorgrupper med någon av två metoder: tilldelning på serversidan eller tilldelning på klientsidan. Med den första metoden flyttar du manuellt en eller flera klientdatorer i taget till en datorgrupp. Med den andra metoden använder du Grupprincip eller redigerar registerinställningarna på klientdatorerna så att datorerna läggs till automatiskt i befintliga datorgrupper.

WSUS-distribution med datorgrupper

  Steg Referens
Kryssruta

Konfigurera klientdatorernas anslutning till WSUS-servern.

Steg-för-steg-guide för WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (sidan kan vara på engelska)

Kryssruta

Skapa datogrupper i WSUS.

WSUS Deployment Guide https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (sidan kan vara på engelska)

Kryssruta

Lägg till datorer i datorgrupper.

WSUS Deployment Guide https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (sidan kan vara på engelska)

Ytterligare referenser

Mer information om hur du hanterar WSUS-datorgrupper finns i WSUS-handboken på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (sidan kan vara på engelska).

Se även