เมื่อต้องการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ให้ใช้ไลบรารีเครือข่าย Banyan VINES:

  1. คลิกแท็บ นามแฝง แล้วคลิก เพิ่ม
  2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มการกำหนดค่าไลบรารีเครือข่าย คลิก Banyan VINES
  3. ในกล่อง นามแฝงเซิร์ฟเวอร์ ให้ป้อนนามแฝงของอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server ที่รอการติดต่อบนไลบรารีเครือข่าย Banyan VINES
  4. ใต้พารามิเตอร์ การเชื่อมต่อ ให้พิมพ์ชื่อบริการและองค์กรของ VINES คุณสามารถใช้ค่าเริ่มต้นของ MSSQL สำหรับกลุ่มได้

สารบัญ