ใช้แท็บ ผู้ให้บริการ เพื่อเลือกผู้ให้บริการ OLE DB ที่เหมาะสมสำหรับชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการเข้าถึง โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมไม่อนุญาตให้คุณระบุผู้ให้บริการหรือแก้ไขการเลือกปัจจุบัน แท็บนี้จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณอนุญาตให้สามารถแก้ไขการเลือกผู้ให้บริการ OLE DB ได้เท่านั้น คุณสามารถบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมประยุกต์หรือเป็นแฟ้มแยกต่างหาก

ตัวเลือก คำอธิบาย

ผู้ให้บริการ OLE DB

แสดงรายการผู้ให้บริการ OLE DB ทั้งหมดที่ตรวจพบในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการที่ ภาพรวมของผู้ให้บริการ Microsoft OLE DB ใน MSDN

ถัดไป

เปิดแท็บ การเชื่อมต่อ ของผู้ให้บริการ OLE DB ที่เลือกไว้

ข้อสังเกต

หมายเหตุ:
คุณสามารถไปยังแท็บ การเชื่อมต่อ โดยตรงได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่ผู้ให้บริการที่ต้องการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Links ที่ ภาพรวมของ Data Link API ใน MSDN