ใช้แท็บ การเชื่อมต่อ เพื่อระบุวิธีการเชื่อมต่อไปยังข้อมูล ODBC

แท็บ การเชื่อมต่อ นี้เป็นแท็บเฉพาะของผู้ให้บริการ และจะแสดงเฉพาะคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ Microsoft OLE DB Provider ของ ODBC ต้องการเท่านั้น

ตัวเลือก คำอธิบาย

ชื่อ Use data source

เลือกจากรายการ หรือพิมพ์ชื่อแหล่งข้อมูล (DSN) ODBC ที่คุณต้องการเข้าถึง คุณสามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน ODBC Data Source Administrator ฟื้นฟูรายการโดยการคลิก ฟื้นฟู

ใช้สตริงการเชื่อมต่อ

อนุญาตให้คุณพิมพ์หรือสร้างสตริงการเชื่อมต่อ ODBC แทนการใช้ DSN ที่มีอยู่

สร้าง

เปิดกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล เมื่อคุณเลือกแหล่งข้อมูล สตริงการเชื่อมต่อในแหล่งข้อมูลนั้นจะปรากฏขึ้นในแท็บ การเชื่อมต่อ ของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติต่างๆ ของ Data Link

หากคุณเลือก DSN ในรูปแบบแฟ้ม สตริงการเชื่อมต่อ ODBC ที่เป็นผลลัพธ์จะไม่เป็นไปตาม DSN สตริงการเชื่อมต่อ ODBC ยังคงอยู่ในแฟ้มการเชื่อมโยงข้อมูล (.udl) และไม่ได้ขึ้นอยู่กับ DSN ในรูปแบบแฟ้มที่เลือกไว้

หากคุณเลือกชื่อแหล่งข้อมูลของเครื่อง สตริงการเชื่อมต่อ ODBC ที่เป็นผลลัพธ์จะเป็นไปตาม DSN สตริงการเชื่อมต่อ ODBC จะอ้างอิง DSN ของเครื่องที่เลือกไว้ หากผู้ใช้ในระบบที่แตกต่างกันจะพยายามเข้าไปยังแฟ้มการเชื่อมโยงข้อมูล (.udl) ผู้ใช้ยังต้องมี DSN ที่ติดตั้งเอาไว้

ชื่อผู้ใช้

พิมพ์ ID ผู้ใช้ที่จะใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของแหล่งข้อมูล

รหัสผ่าน

พิมพ์รหัสผ่านที่จะใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของแหล่งข้อมูล

ไม่ระบุรหัสผ่าน

ช่วยให้ผู้ให้บริการที่ระบุสามารถส่งคืนรหัสผ่านที่ไม่ระบุในสตริงการเชื่อมต่อ

อนุญาตให้บันทึกรหัสผ่าน

อนุญาตให้บันทึกรหัสผ่านกับสตริงการเชื่อมต่อได้ รหัสผ่านจะอยู่ในสตริงการเชื่อมต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของโปรแกรมประยุกต์ที่เรียก

หมายเหตุ:
หากมีการบันทึกแล้ว รหัสผ่านจะถูกส่งกลับและบันทึกโดยที่ไม่ได้มาสก์และไม่ได้เข้ารหัสลับ

ป้อนแค็ตตาล็อกเริ่มต้นที่จะใช้

พิมพ์ชื่อของแค็ตตาล็อก (หรือฐานข้อมูล) หรือเลือกจากรายการแบบหล่นลง

ทดสอบการเชื่อมต่อ

คลิกเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่ระบุ หากการเชื่อมต่อล้มเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาดในการสะกด การตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก สามารถทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลวได้

ข้อสังเกต

หมายเหตุ:
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Data Link ที่ ภาพรวมของ Data Link API ใน MSDN