ใช้กล่องโต้ตอบ แก้ไขค่าคุณสมบัติ เพื่อแก้ไขคุณสมบัติการเริ่มต้น OLE DB ปัจจุบันที่เลือกไว้ใน แท็บทั้งหมด คุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ OLE DB

หมายเหตุ:
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้ให้บริการในเอกสารที่จัดไว้พร้อมกับผู้ให้บริการ OLE DB เฉพาะแต่ละราย

ตัวเลือก คำอธิบาย

คำอธิบายคุณสมบัติ

จะแสดงคำอธิบายของคุณสมบัติที่เลือกไว้

ค่าคุณสมบัติ

เลือกค่าที่ถูกต้อง

รีเซ็ตค่า

จะกำหนดค่าคุณสมบัติที่เลือกไว้ให้กับค่าดีฟอลต์ของผู้ให้บริการ OLE DB