หากต้องการรายละเอียดข้อมูลหรือข้อมูลด้านโปรแกรมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมนี้ โปรดดูที่ โปรแกรมควบคุม ODBC

Oracle Corporation ให้เอกสารเกี่ยวกับวิธีใช้ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการติดตั้งและใช้งานไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ Oracle