การลดขนาดฐานข้อมูลจะยังรักษาข้อมูลที่มีอยู่ไว้ ขณะเดียวกันจะช่วยลดการใช้พื้นที่ในฐานข้อมูลโดยไม่จำเป็น กล่องโต้ตอบ ฐานข้อมูลต้นทางที่จะลดขนาด จะกำหนดเป้าหมายฐานข้อมูลเฉพาะที่จะลดขนาด และช่วยให้คุณกำหนดการเข้าถึงแบบ อ่าน/เขียนร่วมกัน (ค่าดีฟอลต์) การเข้าถึง อ่านอย่างเดียว (ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงได้) หรือการเข้าถึงแบบ เฉพาะ ให้กับฐานข้อมูลระหว่างกระบวนการลดขนาด

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ODBC Microsoft Access เพื่อดำเนินการกระชับข้อมูล คลิก กระชับ และจากนั้นในกล่องโต้ตอบ ฐานข้อมูลต้นทางที่จะลดขนาด เลือกแฟ้มและพาธ คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ ฐานข้อมูลปลายทางที่จะลดขนาด เลือกแฟ้มและพาธ รุ่นของแฟ้มผลลัพธ์ที่กระชับ และตำแหน่งที่ตั้ง แล้วคลิก ตกลง แฟ้มที่จะลดขนาดมีชื่อเดียวกับแฟ้มที่กำลังได้รับการลดขนาดได้ อย่างไรก็ตาม จะมีการแจ้งข้อผิดพลาดกลับมา หากชื่อของแฟ้มที่จะลดขนาดลงไปมีชื่อเหมือนกับชื่อของแฟ้มอื่นที่มีอยู่ การลดขนาดแฟ้มข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านอาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้

โปรดดูเพิ่มเติมที่

สารบัญ