กล่องโต้ตอบการตั้งค่า ODBC สำหรับ Microsoft Access ประกอบด้วยตัวควบคุมต่อไปนี้:

รายละเอียดแหล่งข้อมูล

ระบุฐานข้อมูล Access ซึ่งมีชื่อดีฟอลต์ที่กำหนดมาจากผู้ผลิต เขตข้อมูล คำอธิบาย ซึ่งจะเว้นว่างไว้ตามค่าดีฟอลต์ อาจประกอบด้วยตัวระบุเชิงอธิบายของคุณ

ฐานข้อมูล

คลิก ซ่อมแซม (กล่องโต้ตอบซ่อมแซมฐานข้อมูล) เพื่อซ่อมฐานข้อมูล Access ที่เสียหาย และ ลดขนาด (กล่องโต้ตอบฐานข้อมูลต้นทางที่จะลดขนาด) เพื่อลดพื้นที่ข้อมูลที่ไม่ใช้ คลิก เลือก หรือ สร้าง เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่ หรือฐานข้อมูลใหม่

ฐานข้อมูลระบบ

คลิกเพื่อเลือกฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ชื่อผู้ใช้ดีฟอลต์คือ Admin และสตริงรหัสผ่านดีฟอลต์ของ Microsoft Access สำหรับผู้ใช้ Admin ไม่มีข้อมูล

ตัวเลือก

คลิกเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกโปรแกรมควบคุมต่อไปนี้

  • ไทม์เอาต์ของเพจ จำนวนครั้ง (ใน 10 วินาที) ที่มีการเก็บเพจที่ไม่ใช้ไว้ในบัฟเฟอร์ ค่านี้จะมากกว่า 0 เสมอ
  • ขนาดบัฟเฟอร์ ขนาดของบัฟเฟอร์ภายในเป็นกิโลไบต์ ที่ Microsoft Access ใช้ในการโอนย้ายข้อมูลออกจากและไปยังดิสก์ ซึ่งสามารถเป็นตัวเลขจำนวนเต็มที่หารด้วย 256 ลงตัว
  • ข้อกำหนดการเข้าถึงฐานข้อมูล

ขั้นสูง

คลิกเพื่อกำหนดค่าตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการทำงานของโปรแกรมควบคุม

หมายเหตุ:
รายละเอียดข้อมูลและข้อมูลด้านโปรแกรมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมนี้จะอยู่ในไลบรารี MSDN คุณสามารถดูข้อมูลอื่นๆ ได้ใน การแปลงแหล่งข้อมูล, แฟ้ม Access, รายการรีจิสทรี IISAM, และ แฟ้มคอมโพเนนต์ ODBC ทั่วไป การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ มีให้บริการแก่คุณด้วย

สารบัญ