Denetim uygulamadan önce bir denetim ilkesine karar vermelisiniz. Denetim ilkesi, denetlemek istediğiniz güvenlikle ilgili olayların kategorilerini belirler. Windows'un bu sürümü ilk yüklendiğinde, tüm denetim kategorileri devre dışı bırakılır. Farklı denetim olay kategorilerini etkinleştirerek, kuruluşunuzun güvenlik gereksinimlerine uygun bir denetim ilkesi uygulayabilirsiniz.

Denetlemek için seçebileceğiniz olay kategorileri şunlardır:

  • Hesap oturumu açma olaylarını denetle

  • Hesap yönetimini denetle

  • Dizin hizmeti erişimini denetle

  • Oturum açma olaylarını denetle

  • Nesne erişimini denetle

  • İlke değişikliğini denetle

  • Ayrıcalık kullanımını denetle

  • İşlem izlemeyi denetle

  • Sistem olaylarını denetle

Denetim ilkenizin bir bölümü olarak nesnelere erişimi denetlemeyi seçerseniz, dizin hizmeti erişim denetimi kategorisini (etki alanı denetleyicisindeki nesneleri denetlemek için) veya nesne erişimi denetimi kategorisini (üye sunucusu veya iş istasyonundaki nesneleri denetlemek için) etkinleştirmeniz gerekir. Nesne erişimi kategorisini etkinleştirdikten sonra, her bir grup veya kullanıcı için denetlemek istediğiniz işlem türünü belirtebilirsiniz.

Yerel nesnelerin denetimini etkinleştirmek için, yerleşik Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açmış olmanız gerekir.

Ek başvurular


İçindekiler