Güvenlik günlüğü, her nesnede ayarladığınız denetim ilkeleri tarafından tanımlanan olayları kaydeder.

Güvenlik günlüğünü görüntülemek için
  1. Olay Görüntüleyicisi’ni açın.

  2. Konsol ağacında Genel Günlükler‘i açın ve ardından Güvenlik öğesini tıklatın. Sonuçlar bölmesi, bağımsız güvenlik olaylarını listeler.

  3. Belirli bir olay hakkında daha fazla ayrıntı görmek istiyorsanız, sonuçlar bölmesinde olayı çift tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Olay Görüntüleyicisi’ni açmak için Başlat'ı, Denetim Masası'nı, Sistem ve Bakım'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklattıktan sonra Olay Görüntüleyicisi'ni çift tıklatın.

  • Bilgisayarınız ağa bağlıysa, ağ ilke ayarları da bu işlemi tamamlamanızı engelleyebilir.

Ek başvurular


İçindekiler