NTFS birimi veya Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) içindeki her nesnenin bir sahibi vardır. Sahip, izinlerin bir nesne üzerinde nasıl ayarlanacağını ve izinlerin kime verileceğini denetler.

Önemli

Dosya üzerindeki izinleri onarması veya değiştirmesi gereken bir yönetici, öncelikle dosyanın sahipliğini almalıdır.

Varsayılan olarak sahip, nesneyi oluşturan varlıktır. Sahip, nesneye tüm erişimi reddedilmiş bile olsa, her zaman nesnenin izinlerini değiştirebilir.

Sahiplik aşağıdakiler tarafından alınabilir:

  • Yönetici. Varsayılan olarak, Administrators grubuna Dosyaların veya diğer nesnelerin sahipliğini al kullanıcı hakkı verilmiştir.

  • Söz konusu nesne üzerinde Sahipliği Al izni olan herhangi bir kullanıcı veya grup.

  • Dosya ve dizinleri geri yükle kullanıcı hakkı olan bir kullanıcı.

Sahiplik aşağıdaki yollarla aktarılabilir:

  • Bir kullanıcı, geçerli sahibin erişim belirtecinde tanımlı bir grubun üyesiyse; geçerli sahip, Sahipliği Al iznini bu kullanıcıya verebilir. Kullanıcının bu aktarımı tamamlamak üzere sahipliği alması gerekir.

  • Yönetici sahiplik alabilir.

  • Dosya ve dizinleri geri yükle kullanıcı hakkı olan kullanıcı, Diğer kullanıcılar ve gruplar'ı çift tıklatıp seçtiği herhangi bir kullanıcı veya gruba sahipliği atayabilir.

Ek başvurular


İçindekiler