Öğe Ayrıntılar

Nesne Türleri

Seçmek istediğiniz nesnelerin türlerini belirlemek için tıklatın. Nesne türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: Nesne Türleri İletişim Kutusu.

Konumlar

Aramanızı başlatmak istediğiniz kök konumu belirtmek için tıklatın.

Sütunlar

Bu görünüm için Arama sonuçları listesinde görüntülenen sütunları değiştirmek üzere tıklatın.

Şimdi Bul

Aramayı başlatmak için tıklatın. Nesne türleri ve Konumlar alanında belirtilen tüm nesneleri aramak istiyorsanız, herhangi bir arama değeri girmeyin ve Şimdi Bul’u tıklatın. Bu tür aramanın, arama kapsamına bağlı olarak, önemli ölçüde ağ kaynağı gerektirebileceğini unutmayın. Ağ kaynaklarında olabilecek etkiyi azaltmak için, arama değerleri belirtin.

Durdur

Aramayı durdurmak için tıklatın. Aramanın durdurulduğu ana kadar bulunan nesneler görüntülenir.

Ad

Kullanıcı, bilgisayar veya grup adlarını bulmak için kullanılan arama değişkenlerini listeler ve sorgu adını yazmanız amacıyla bir alan sağlar.

Açıklama

Kullanıcı, bilgisayar veya grup açıklamalarını bulmak için kullanılan arama değişkenlerini listeler ve sorgu açıklamasını yazmanız amacıyla bir alan sağlar.

Devre dışı hesaplar

Arama işleminin devre dışı bırakılmış hesapları içerip içermeyeceğini belirtir.

Süresiz parola

Arama işleminin, süresiz parolalara sahip kullanıcı hesaplarını içerip içermeyeceğini belirtir.

Son oturumdan beri geçen süre

Belirtilen sorgu kökü içindeki kullanıcıların etki alanına en son oturum açtıktan bu yana geçen gün sayısını belirtir.

Arama sonuçları

Kullanıcı, bilgisayar veya grup adlarını arama işleminin sonuçlarını seçtiğiniz sütuna göre listeler.

Sütunlar

Arama sonuçlarınız için gösterilecek bilgi türlerini eklemenize veya kaldırmanıza olanak tanır.


İçindekiler