Her nesnenin kendisine bağlı bir güvenlik bilgisi kümesi veya güvenlik tanımlayıcısı vardır. Güvenlik tanımlayıcısının bir parçası, bir nesneye erişebilecek gruplar veya kullanıcılar ile bu gruplar veya kullanıcılara verilen erişim türlerini (izinler) belirtir. Güvenlik tanımlayıcısının bu bölümü, sınırsız erişim denetimi listesi (DACL) olarak bilinir.

Bir nesnenin güvenlik tanımlayıcısı denetim bilgilerini de içerir. Bu denetim bilgileri, sistem erişim denetimi listesi (SACL) olarak bilinir. Daha kesin biçimde, SACL aşağıdakileri belirtir:

  • Nesneye eriştiklerinde denetlenecek grup veya kullanıcı hesapları.

  • Her grup veya kullanıcı için denetlenecek işlemler; örneğin, bir dosyayı değiştirme.

  • Nesneye ait DACL içinde her grup ve kullanıcıya verilen izinler gereğince, her erişim olayı için bir Başarı veya Hata özniteliği.

Denetimi bir nesneye uygulayabilirsiniz ve her bağımlı nesne denetimi devralabilir. Örneğin, bir klasör için başarısız erişimi denetlemek isterseniz, bu denetim olayı, klasördeki tüm dosyalar tarafından devralınabilir.

Dosya ve klasörleri denetlemek için, Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açmış olmanız gerekir.

Öğe Açıklama

Uygula

Nesne veya bu nesnenin tüm üst ve bağımlı ilişkileri. Kapsayıcı içindeki nesnelere veya kapsayıcılara da denetim girdilerini uygulayabilirsiniz.

Erişim

Her izin için listelendiği gibi izin verilen erişim türü.

Başarılı

Her bağımsız izin için başarıyla erişilen bu nesneye uygulayın.

Başarısız

Her bağımsız izin için erişimi başarısız olan bu nesneye uygulayın.

Ek başvurular


İçindekiler