Paylaştırılmış kaynak, ağ kullanıcılarının kullanımına açılmış klasörler, dosyalar, yazıcılar ve adlandırılmış kanallar gibi kaynaklardır. Paylaştırılan kaynak, ağ kullanıcılarının kullanabildiği bir sunucudaki kaynak anlamına da gelebilir. Bir kaynağı paylaştığınızda, NTFS izinleri yerine paylaşım izinlerini kullanırsınız.

Önemli

Paylaşım İzinleri, yalnızca kaynağa ağ yoluyla erişimi olan kullanıcılara uygulanır. Bunlar, terminal sunucusu gibi yerel olarak oturum açan kullanıcılar için geçerli değildir. Yerel olarak oturum açan kullanıcıların nesneye erişimini engellemek için nesnenin Özellikler sayfasının Güvenlik sekmesinde NTFS izinleri ayarlayın.

Kaynak türüne bağlı olarak paylaştırılan bir kaynakta izinleri ayarlamanın iki yöntemi vardır.

Dosya veya klasörün izinlerini ayarlamak üzere Dosya Paylaşımı sihirbazını kullanmak için
  1. Dosyayı veya klasörü sağ tıklatın ve ardından Paylaş'ı tıklatın.

  2. Dosya veya klasörü paylaşacağınız kullanıcıyı ve grubu seçmek ve her kullanıcı veya gruba ilişkin dosya ya da klasör izinlerini ayarlamak için Dosya Paylaşımı sihirbazını tamamlayın.

Kaynaktaki izinleri ayarlamak üzere Windows Gezgini'ni kullanmak için
  1. Windows Gezgini'ni açın.

  2. Nesneyi sağ tıklatın ve Paylaş veya Özellikler'i tıklatın.

  3. İzinleri ayarlamak için Paylaşım sekmesini ve ardından Gelişmiş Paylaşım'ı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Windows Gezgini'ni açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelip Donatılar'ı ve ardından Windows Gezgini'ni tıklatın.

  • Hem yerel hem de uzak bilgisayarlarda paylaşılan kaynakları yönetmek için Dosya Paylaşım sihirbazını kullanabilirsiniz. Windows Gezgini ve komut satırı ile paylaştırılmış kaynakları yalnızca yerel bilgisayarınızda yönetebilirsiniz.

  • Hem paylaşılan kaynağa hem de dosya sistemi düzeyine izinler atandığında, her zaman için en sınırlayıcı izin geçerli olur.

  • İzinleri atarken, izinleri gruplara atamak ve kullanıcıları gruplara eklemek, aynı izinleri bir grup bireysel kullanıcıya tek tek atamaktan genellikle daha kolaydır.

  • ADMIN$ gibi özel paylaşılan kaynaklardaki izinleri değiştirirseniz, Sunucu hizmeti kapatılıp yeniden başlatıldığında veya bilgisayar yeniden başlatıldığında varsayılan ayarlar geri yüklenebilir. Bu, paylaşım adları $ ile biten, kullanıcı tarafından oluşturulmuş paylaşılan kaynaklar için geçerli değildir.

Ek başvurular


İçindekiler