Dizin verilerine erişimi denetlemek için, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) kullanıcı ve gruplara verilen izinlerden yararlanır. AD LDS, Windows kullanıcıları ile AD LDS kullanıcılarının AD LDS gruplarının üyesi olarak birlikte kullanılmasını destekler. AD LDS dört varsayılan, rol tabanlı grup sağlar. Gerekirse başka AD LDS grupları da oluşturabilirsiniz. AD LDS kullanıcıları oluşturmak için, önce AD LDS ile sağlanan kullanıcı nesne sınıfı tanımlarını almanız gerekir ya da kendi kullanıcı nesne tanımlarınızı sağlayabilirsiniz.

Görev Başvuru

AD LDS kullanıcıları ve gruplarıyla ilgili bilgileri okuma

AD LDS Kullanıcıları ve Grupları'nı Anlama

Bir örneğin şemasını kullanıcı sınıfları içerecek şekilde genişletin.

AD LDS ile Sağlanan Kullanıcı Sınıflarını Alma

Dizine kullanıcı ekleyin

Dizine AD LDS Kullanıcısı Ekleme

AD LDS gruplarına üye ekleme.

AD LDS Grubuna Üye Ekleme veya Kaldırma


İçindekiler