Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) hizmet örnekleri oluşturmak için Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı'nı kullanırsınız. AD LDS'de, "hizmet örneği" (veya yalnızca "örnek") deyimi, AD LDS dizin hizmetinin çalışan tek bir kopyası anlamına gelir. Bir bilgisayarda aynı anda AD LDS'nin birden fazla örneği çalışabilir. (Bu Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) için geçerli değildir.) AD LDS dizin hizmetinin her örneğinin farklı bir dizin veri deposu, benzersiz bir hizmet adı ve yükleme sırasında atanan benzersiz bir hizmet tanımı vardır AD LDS yüklemesi sırasında, Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) uygulaması sizin yerinize oluşturmazsa, uygulama dizin bölümü oluşturma seçeneğiniz vardır.

Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Yeni bir AD LDS örneği oluşturmak için Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı'nı kullanma
  1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelip Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı'nı tıklatın.

  2. Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulumu Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, İleri'yi tıklatın.

  3. Kurulum Seçenekleri sayfasında, Benzersiz bir örnek’i ve sonra da İleri'yi tıklatın.

  4. Sihirbazın yönergelerini izleyerek yeni örneği oluşturmayı tamamlayın.


İçindekiler