AD LDS Yöneticileri sayfasında, bu Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneği için varsayılan yönetici olacak bir kullanıcı veya grup seçmeniz gerekir. Seçtiğiniz kullanıcı veya grup, AD LDS örneği için tam yönetimsel denetime sahip olacaktır.

Varsayılan olarak, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kur Sihirbazı, o sırada oturum açmış olan kullanıcıyı AD LDS örneğinin yöneticisi olarak belirtir. Bu seçimi ağdaki herhangi bir yerel, etki alanı hesabı veya grup olarak değiştirebilirsiniz.

Notlar
  • Bir grubun AD LDS yöneticisini olmasını belirtirseniz, bu grubun her üyesi AD LDS örneği üzerinde yönetimsel denetime sahip olur.
  • Seçtiğiniz grup otomatik olarak AD LDS örneğinin yapılandırma dizin bölümünde Yöneticiler grubunun üyesi olur.
  • AD LDS yöneticisi olarak, DOMAIN\Administrators gibi yerleşik grupları veya yerleşik hesapları belirtmeyin. Bunun yerine, bir grup belirtmek istiyorsanız, etkialanıadı\Domain Admins gibi bir grup belirtin (burada etkialanıadı, etki alanınızın adını temsil eder).

Ek başvurular


İçindekiler