Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneği oluşturur. Aşağıdaki konular, sihirbazın her bir adımını tamamlama konusunda bilgiler içerir:

AD LDS'nin bir çoğaltma örneğini oluştururken aşağıdaki adımlar görüntülenir:


İçindekiler