Bir Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) kullanıcısını devre dışı bıraktığınız veya etkinleştirdiğiniz zaman, bu kullanıcının AD LDS dizinine bağlanıp bağlanamayacağını denetim altına almış olursunuz. AD LDS kullanıcılarını devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için ADSI Düzenleyicisi ek bileşenini kullanırsınız.

AD LDS Administrators grubunun üyeliği, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Varsayılan olarak, AD LDS kurulumu sırasında AD LDS yöneticisi olarak belirttiğiniz güvenlik sorumlusu, yapılandırma bölümündeki Administrators grubunun üyesi olur. AD LDS grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Kullanıcıları ve Grupları'nı Anlama.

Bir AD LDS kullanıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
 1. ADSI Düzenleyicisi'ni açın.

 2. Bir AD LDS örneğine bağlanın ve bağ oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Örneğini Yönetmek için ADSI Düzenleyicisi'ni Kullanma.

 3. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz AD LDS kullanıcısına gidin, bu kullanıcıyı sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.

 4. Öznitelikler'de, msDS-UserAccountDisabled'ı ve sonra Düzenle'yi tıklatın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın ve Tamam'ı tıklatın:

  • AD LDS kullanıcısını devre dışı bırakmak için, Doğru'yu tıklatın.

  • AD LDS kullanıcısını etkinleştirmek için, Yanlış'ı veya Ayarlanmamış'ı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • ADSI Düzenleyicisi'ni açmak için, AD LDS sunucu rolü yüklü olan bir bilgisayarda, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ADSI Düzenleyicisi'ni tıklatın.

 • Varsayılan olarak, bir AD LDS kullanıcı hesabı, söz konusu kullanıcı oluşturulduğunda etkinleştirilir. Ancak, yeni bir AD LDS kullanıcısına yerel sunucuda veya etki alanında geçerli olan parola ilkesi kısıtlamalarına uygun olmayan bir parola atarsanız, bu AD LDS kullanıcısı varsayılan olarak devre dışı bırakılır.

 • Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz AD LDS kullanıcısı AD LDS örneğinde oturum açmışsa, yeni ayarın etkinleştirilmesi için bu kullanıcının oturumunu kapatması gerekir.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. AD LDS Kullanıcısını Devre Dışı Bırakma veya Etkinleştirme (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137816). Windows PowerShell ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372).

Ek başvurular


İçindekiler