Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı'ndaki Kurulum Seçenekleri sayfasında, benzersiz bir Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneği yüklemeyi veya varolan bir yapılandırma kümesine katılmayı seçersiniz.

Kurulum seçeneği Sonuç

Benzersiz bir örnek

Benzersiz bir AD LDS örneği yüklemeyi seçerseniz, yüklediğiniz AD LDS örneği varolan bir yapılandırma kümesinin parçası olmaz ve çoğaltma ortakları bulunmaz. Sihirbaz, oluşturduğunuz yeni AD LDS örneği için yapılandırma ve şema dizini bölümlerinin yeni ve varsayılan kopyalarını oluşturur. Başka bir AD LDS örneğine eklediğiniz hiçbir şema uzantısı bu yeni AD LDS örneğinde kullanılamaz.

Var olan bir örneğin kopyası

Varolan bir AD LDS örneğinin çoğaltmasını yüklemeyi seçerseniz, yüklediğiniz AD LDS örneği, çoğaltmayı seçtiğiniz örnekteki yapılandırma ve şema dizini bölümlerinin (şema uzantıları da dahil) çoğaltılmış kopyalarını içerir. Ayrıca sihirbazda, kaynak yapılandırma kümesindeki uygulama dizini bölümlerini isteğe bağlı olarak çoğaltma seçeneği de vardır. Çoğaltmanın yapılacağı kaynak olarak, çalışan bir AD LDS örneğini belirtmeniz gerekir. Yeni örneğin çoğaltma işlemini hızlandırmak için, veri kaynağı olarak önceden yedeklenmiş bir AD LDS örneğinin geri yüklenen kopyasını kullanabilirsiniz.

AD LDS örneği, AD LDS dizin hizmetinin tek bir kopyası ve onun ilişkili dizin deposundan, atanmış Basit Dizin Erişimi Protokolü (LDAP) ve Güvenli Yuva Katmanı (SSL) bağlantı noktalarından ve uygulama olay günlüğünden oluşur. Tek bir bilgisayarda birden çok AD LDS örneğini aynı anda çalıştırabilirsiniz.

Bir AD LDS örneğini bir yapılandırma kümesine yalnızca, AD LDS yüklemesi sırasında katabilirsiniz.

Ek başvurular


İçindekiler