LDIF Dosyalarını Alma sayfasında, isteğe bağlı LDAP Veri Değişim Biçimi (LDIF) dosyalarının alınmasını belirtebilirsiniz. Bu dosyaların tümü, yüklenmekte olan yeni Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneğinin şemasına alınabilecek birkaç kullanıcı sınıfı şema tanımının yanı sıra Windows Yetkilendirme Yöneticisi ile kullanılabilecek nesneler içerir.

Aşağıdaki tabloda isteğe bağlı .ldf dosyaları açıklanır.

.LDF dosyası Kullanıcı sınıfları Şu durumda bu dosyayı al ...

MS-ADAM-DisplaySpecifiers-0409.LDF

 • Uygulanamaz

AD LDS ile bir Active Directory Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşeni (Active Directory Siteleri ve Hizmetleri gibi) kullanmak istiyorsunuz.

MS-AdamSyncMetadata.LDF

 • Uygulanamaz

AD LDS'yi Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) ile eşitlemek için adamsync komut satırı aracını kullanmak istiyorsunuz.

MS-AZMan.LDF

 • Uygulanamaz

AD LDS ile Windows Yetkilendirme Yöneticisi'ni kullanmak istiyorsunuz.

MS-InetOrgPerson.LDF

 • Person

 • Organizational-Person

 • User

 • InetOrgPerson

AD LDS dizininde kullanıcı nesneleri oluşturmak ve InetOrgPerson sınıfı kullanıcıları oluşturmak istiyorsunuz (RFC 2798'de tanımlandığı gibi). MS-InetOrgPerson.LDF, belirli gereksinimlerinize göre değiştirebileceğiniz örnek bir dosyadır.

MS-User.LDF

 • Person

 • Organizational-Person

 • User

AD LDS dizininde kullanıcı nesneleri oluşturmak istiyorsunuz, ancak InetOrgPerson sınıfında kullanıcı oluşturmak istemiyorsunuz (RFC 2798'de tanımlandığı gibi). MS-User.LDF, belirli gereksinimlerinize göre değiştirebileceğiniz örnek bir dosyadır.

MS-UserProxy.LDF

 • User-Proxy

AD LDS'de bağlama yeniden yönlendirmesi ile kullanılacak örnek proxy nesneleri oluşturmak istiyorsunuz. MS-UserProxy.LDF, belirli gereksinimlerinize göre değiştirebileceğiniz örnek bir dosyadır.

MS-UserProxyFull.LDF

 • User-Proxy-Full

AD LDS'de bağlama yeniden yönlendirmesi ile kullanılacak tam proxy nesneleri oluşturmak istiyorsunuz. Bu dosyayı almak için, MS-InetOrgPerson.LDF veya MS-User.LDF dosyasını da almanız gerekir. MS-UserProxyFull.LDF, belirli gereksinimlerinize göre değiştirebileceğiniz örnek bir dosyadır.

Notlar
 • Kurulum sırasında bu LDIF dosyalarını almamayı seçerseniz, daha sonra bunları ldifde komut satırı aracını kullanarak alabilirsiniz.
 • Bu sihirbaz sayfası, yalnızca benzersiz bir AD LDS örneğinin yüklenmesi sırasında görüntülenir ve bir çoğaltma AD LDS örneği yüklenirken görüntülenmez.
 • Bu şema sınıfı tanımlarını AD LDS şemasına almak için, AD LDS yöneticisi olarak belirtilen bir hesapla oturum açmalısınız.

Ek başvurular


İçindekiler